Vroeger werden betonreparaties nog niet zo vaak verricht in vergelijking met nu. En wel om de volgende reden: 40 jaar geleden dacht men immers een perfecte oplossing te hebben gevonden om nieuw beton razendsnel te plaatsen en daarnaast ook vlug te laten drogen. Hiertoe werden speciale middelen gebruikt zoals calcium chloride. Het fabricage tempo werd om die drijfveer zowat verdubbeld en dus werd calcium chloride meermaals verwerkt in het beton. Een behoorlijk lange tijd leek dit heel erg goed te gaan, tot er narigheden optraden bij deze versnelde constructies van beton. Er ontstonden scheuren en barsten op diverse plaatsen in het beton. Dat was het omkeerpunt en het teken dat deze versnelde wijze van het gieten van beton uiteindelijk geen goede oplossing bleek te zijn. Het resultaat was dat de vraag naar betonreparaties hierdoor flink toe nam.

Bij roest in het beton is het de hoogste tijd voor een betonreparatie

In de volksmond wordt de schade aan beton ook wel betonrot genoemd. Bij een betonrenovatie wordt de beschadigde en verouderde laag beton compleet weggehaald. Met de geleerdheid van het heden komt hier een menigmaal betere betonlaag voor terug die ook nog eens waterdicht kan worden gemaakt. Oxidatie in het beton kan op deze manier worden voorkomen. Het is ontzettend van belang om roestplekken in het beton zeer serieus te nemen. Behalve dat het er niet mooi uitziet door de bronzen kleur, verzwakken deze roestplekken daarnaast de constructie van het beton ook enorm. gigantische reparatie of renovatie uitgaves in de nabije de komende tijd kunnen worden voorkomen als dit keurig op tijd wordt hersteld.

Ook toe aan een betonreparatie

Het eindoordeel is wanneer een betonnen constructie scheuren en of barsten begint te vertonen, dan is het dus met klem aan te raden om dit ogenblikkelijk te laten herstellen. Aannemers voeren deze renovaties dan ook vaak bij diverse soorten bouwwerken uit. Hierdoor kan de oude samenstelling bewaard blijven, maar wel zo dat het eveneens solide blijft.

Kornuyt heeft alle expertise in huis om reparaties aan beton toe te passen. Beginnend met het opmaken van een schadereportage en het aanreiken van raad als er sprake is van schade aan beton. Ook bij infrastructurele werken waarbij veiligheid en snelheid van werken meer dan noodzakelijk zijn gaan wij adequaat te werk

De aanbesteder krijgt na een uitgebreid onderzoek een aanbeveling voor de reparatie procedure. Deze kan bestaan uit afdichting en verlijming door middel van injecteren van beton, het handmatig herstellen van het beton of het toepassen van een spuitapplicatie. Ook in het geval van schade aan beton leveren we een passende oplossing.

Comments zijn uitgeschakeld.