De meeste inwoners van Nederland brengen heel wat tijd door op de werkvloer. Om die reden is het belangrijk dat dit een veilige plaats is. Als veel mensen weten hoe ze eerste hulp moeten verlenen dan wordt je werkplek automatisch een veiligere plaats. Een veiligere  werkomgeving kan jaarlijks veel leed voorkomen. Voor het verlenen van eerste hulp ben je afhankelijk van de mensen die ter plekke zijn. Als een medewerker plotseling in elkaar zakt is het belangrijk dat er collega’s zijn die weten hoe ze moeten handelen. Het verlenen van mond-op-mond beademing en het gebruiken van een AED zijn voorbeelden van handelingen die mogelijk verricht moeten worden. Naast medische indicaties zijn er uiteraard ook andere omstandigheden die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Brand komt nog steeds relatief vaak voor. Door goed te weten waar de nooduitgangen zitten en kennis te hebben over hoe een gebouw het meest efficiënt ontruimd dient te worden kunnen levens gered worden. Bij G4s kunnen veel cursussen gevolgd worden die als doel hebben om de veiligheid te verbeteren. Omdat veel mensen een groot deel van hun tijd op het werk doorbrengen is het cruciaal dat daar altijd personen aanwezig zijn die kunnen omgaan met mogelijk levensbedreigende situaties.

Veiligere werkomgeving

Trainen en oefenen in een realistische setting

Voldoende kennis is een vereiste als je goede hulpverlening wilt bieden. Zonder de benodigde kennis kun je namelijk geen hulp verlenen aan iemand die in nood is. Bij G4s wordt er altijd eerst aandacht besteed aan het geven van deze informatie. Daarna gaan cursisten zo snel mogelijk aan de slag. Door praktische vaardigheden helemaal eigen te maken is de kans het grootste dat je in een noodsituatie kalm blijft en weet wat je moet doen. Daarom worden scenario’s zo realistisch mogelijk nagespeeld, zo nodig met acteurs die de rol van een slachtoffer ten voeten uit kennen. Op die manier ben je helemaal voorbereid als er ooit echt eerste hulp moet worden verleend.

Comments zijn uitgeschakeld.